Pytania i odpowiedzi

Czym jest program Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom?

„Z Kujawskim pomagamy pszczołom” to jeden z najbardziej znanych w Polsce programów przyrodniczych. Działamy na rzecz pszczół już po raz ósmy! Początkowo skupiliśmy się na podnoszeniu świadomości społecznej w kwestii ich roli w zachowaniu różnorodności biologicznej. W Polsce występuje około 470 gatunków pszczół, a prawie połowa z nich zagrożona jest wyginięciem, dlatego też zwracamy uwagę na potrzebę ochrony tych pożytecznych owadów. Jednym z głównych zagrożeń dla pszczół jest brak pokarmu - roślin, które dostarczają pyłek i nektar. Z tego względu od 2016 r. nasze działania koncentrują się na tworzeniu Miejsc Przyjaznych Pszczołom, czyli takich, w których owady te mogą znaleźć pożywienie. Naszym głównym celem jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, a w szczególności pszczół.

Czym jest konkurs Akademie Przyjaciół Pszczół – „Lea i magiczny kryształ”?

Akademia Przyjaciół Pszczół to realizowany już po raz piąty program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów z całej Polski. W poprzedniej edycji udział wzięło blisko 170 zespołów, które zrealizowały ponad 12 tysięcy pszczelich misji. W tym roku dla uczniów klas I-III przygotowaliśmy grę planszową, w której poprzez rozwiązywanie zadań zespołowych i indywidualnych uczniowie pomagają dotrzeć Lei na wymarzoną łąkę pełną kwiatów. Na uczniów klas IV-VII czeka nowoczesna platforma internetowa, która jest źródłem zadań i materiałów edukacyjnych. Uczniowie skupieni w Zespołach Szkolnych będą mieli szansę stanąć do rywalizacji z rówieśnikami z całej Polski i wygrać atrakcyjne nagrody dla siebie i swojej szkoły. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy programu poznają pszczeli świat, a przede wszystkim dowiedzą się, czym są pszczoły, jaka jest ich rola w przyrodzie, jak można założyć Miejsce Przyjazne Pszczołom, a także jakie są warunki życia tych pożytecznych owadów.

Kto jest organizatorem konkursu?

Organizatorem konkursu są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

Jakie są nagrody?

W konkursie Akademie Przyjaciół Pszczół – „Lea i magiczny kryształ” można wygrać:

Klasy 4-7: 1) nagroda indywidualna dla trzech Graczy (uczniów), którzy wykonując zadania na Platformie edukacyjnej w panelu ucznia, zdobyli największą liczbę Punktów w najszybszym czasie oraz dwie nagrody dodatkowe przyznane przez Opiekuna Zespołu, wchodzącego w skład zwycięskiego Zespołu Konkursowego klas IV-VII w chwili zakończenia Konkursu, 2) nagroda dla Szkoły Laureata Konkursu dla klas IV-VII w postaci terenowego zestawu edukacyjnego, w skład którego wchodzą:

● terenowy mikroskop ręczny LED ze stolikiem,
● pudełko z lupą i miarką,
● sieć workowa,
● dwa przewodniki przyrodnicze.

Klasy 1-3: 1) nagrody indywidualne dla każdego ucznia wchodzącego w skład zwycięskiego Zespołu Konkursowego klas I-III w chwili zakończenia Konkursu – zestaw przyborów szkolnych, 2) nagroda dla Szkoły Laureata Konkursu I-III w postaci terenowego zestawu edukacyjnego, w skład którego wchodzą:

● terenowy mikroskop ręczny LED ze stolikiem,
● szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x (cztery sztuki),
● sieć workowa,
● pudełko z lupą i miarką (sześć sztuk w pojemniku),
● pudełko z dwoma lupkami i miarką,
● trzy przewodniki przyrodnicze.

Kto zostaje zwycięzcą konkursu?

Laureatami konkursu zostaje siedemdziesiąt zespołów klas 4-7 z największą liczbą punktów za realizację zadań w czasie trwania konkursu i trzydzieści zespołów klas 1-3, których relacje zostaną najlepiej ocenione przez Jury.

Relacje klas 4-7 są oceniane pod kątem:
a) poprawności merytorycznej wykonania Zadania,
b) estetyki i kreatywności Relacji z tego Zadania.

Relacje klas 1-3 są oceniane pod kątem:
a) zawartości i poprawności merytorycznej Relacji,
b) estetyki prac wypracowanych podczas realizacji zadań,
c) ilości założonych przez Zespół Miejsc Przyjaznych Pszczołom, przypadających na każdego Członka Zespołu Konkursowego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W kW konkursie mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych z całej Polski, składające się z nauczyciela i uczniów klas I-VII.

Ile osób może być w Zespole Konkursowym?

Zespół Szkolny klas IV-VII może liczyć od jednego do czterdziestu uczniów tej samej szkoły (lub całą klasę danej szkoły) oraz jednego Opiekuna odpowiedzialnego za kontakt z organizatorem konkursu.

Zespół Szkolny klas I-III może liczyć do trzydziestu uczniów tej samej szkoły (lub całą klasę danej szkoły) oraz jednego Opiekuna odpowiedzialnego za kontakt z organizatorem konkursu.

Ile Zespołów może zgłosić się z jednej szkoły?

Liczba Zespołów zgłaszających się z jednej szkoły jest dowolna, przy czym jeden uczeń może być członkiem tylko jednego Zespołu Szkolnego.

Iloma Zespołami może opiekować się jeden nauczyciel?

Jeden nauczyciel może opiekować się dowolną liczbą Zespołów Szkolnych.

Jaka jest rola Nauczyciela-Opiekuna Zespołu Szkolnego?

Nauczyciel odpowiedzialny jest za przebieg przygotowania i zawartość merytoryczną wszystkich przesyłanych relacji i prac. Jest również uprawniony do zarejestrowania Zespołu na stronie internetowej oraz do kontaktów z Organizatorem.

Co daje nauczycielowi zalogowanie się na stronie internetowej konkursu?

Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej konkursu, nauczyciel otrzyma dostęp do platformy konkursowej (dla klas IV-VII), materiałów z grą planszową (dla klas I-III) oraz scenariuszy lekcyjnych do zrealizowania w szkole (dla klas I-III).

Do kiedy trwa konkurs?

Konkurs dla klas I-III trwa do 5 czerwca 2018 roku do godziny 23:59.

Konkurs dla klas IV-VII trwa do 12 czerwca 2018 roku do godziny 23:59.

Jak wziąć udział w konkursie i jak walczyć o nagrody?

Udział w naszym konkursie jest naprawdę bardzo prosty! Zapoznaj się samouczkiem na platformie edukacyjnej, w którym wyjaśniamy zasady grywalizacji.

Czy oprócz zadań, które już są na platformie, pojawią się jeszcze nowe?

Każdy zespół klas IV-VII może rozwiązywać zadania obowiązkowe - rozgrywka składa się z trzech lekcji z dwoma tematami do wyboru. Dodatkowo dostępne są także zadania otwarte nieobowiązkowe z następujących obszarów: "Aktywuj lokalną społeczność", "Stwórz kampanię społeczną" i "Zaangażuj społeczność szkolną". Na zrealizowanie tych zadań zespoły mają czas do 12. czerwca br. Podczas programu dostępne będą te same zadania.

Wszystkie zadania dla zespołu klas I-III znajdują się w grze planszowej.

Jakie pliki można dołączać do relacji?